Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dvgem:changelog

Changelog en releasenotes

Deze pagina bevat een overzicht van alle aanpassingen aan drupal voor gemeenten, per versie. Sommige aanpassingen gaan over optionele modules die niet voor iedereen van toepassing zijn.
Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en gedeeld op de community:
https://community.drupalvoorgemeenten.nl/

dvg 0.102.0 - 25 februari 2022

Voor meer informatie en uitleg, ga naar de community:

https://community.drupalvoorgemeenten.nl/t/dvg-0-102-25-februari-2022/109

Let op, de changelog en community is altijd in beweging, het advies is om regelmatig te kijken of er aankondigingen, updates en nieuwe documentatie beschikbaar zijn.

dvg patch-release 0.101.2 - 17 februari 2022

De bug waarbij formulier-authenticatie aan de linkerkant van de pagina is uitgelijnd, is verholpen. De sectiepagina’s worden nu ook juist getoond in de zoekresultaten.

dvg patch-release 0.101.1 - 17 februari 2022

Interne release: is niet vrijgegeven.

dvg 0.101.0 - 26 januari 2022

Dit is een vooraankondiging van de nieuwe release, vanaf deze release worden de aankondigingen gedaan op ons community platform:

https://community.drupalvoorgemeenten.nl/t/dvg-0-101-26-januari-2022

Meer uitleg over de nieuwe functionaliteit volgt in deze wiki en/of de community.

Nieuwe wiki topics (under construction):

(!) Let op: Het kan zijn dat in de loop van het uitrollen van een release, nog onderwerpen worden toegevoegd aan de changelog, de wiki en de community.

dvg 0.100.1 - 20 december 2021

Deze update wordt binnenkort (eerste kwartaal 2022) uitgerold.

Nieuwe functionaliteit:

 • Banner plaatsen op een pagina

Het is nu mogelijk om aan alle inhoudstypen (verschillende soorten pagina's) een banner toevoegen.
Bij de 'basisinfo' zit nu een optie om een nieuwe of bestaande banner toe te voegen.
De banner is onderdeel van de 'herbruikbare content optie, zoals de 'herbruikbare tekst'.

 • Crisisbanners

Crisis en notificatie banners kunnen ingepland worden, zodat zij op een bepaald moment verschijnen.
Let op: Eens per uur kijkt het systeem of er nieuwe media, banners, etcetera te vinden is, daarna wordt het systeem ververst. De banner wordt zichtbaar op het eerste 'ververs moment' na publicatie van de banner.

 • Nieuw social media icoon: WhatsApp

Het is vanaf nu mogelijk om in de footer ook een WhatsApp logo te plaatsen, die linkt naar een zelfgekozen nummer. Let op: de nummer notatie is 316xxxxxxxxx (Landnummer en dan een 6). De social media buttons zijn te vinden bij: DVG settings→ Social media.

 • SPAM-beveiliging

Door Javascript beveiliging op alle webformulieren toe te voegen, wordt het lastiger voor computers om geautomatiseerd misbruik te maken van de formulieren. De beveiliging is onzichtbaar, waardoor de burger hier geen last van ondervindt.

 • Layout aanpassingen CMS hersteld

Na de laatste Drupal update bleek op een aantal plekken de layout te zijn veranderd.
Bij het bewerken van een inhoudstype was de layout een stuk smaller geworden, en bij de webforms waren de knoppen voor het toevoegen van elementen onleesbaar.
De layout is in deze update hersteld. Verkeerd uitgelijnde 'vinkjes' bij de opties van webformulieren zijn ook opgelost.

 • Nieuw content type: Vacature

Het is mogelijk om uw vacatures op de gemeente website te plaatsten door midden van een nieuw content type: de vacature pagina.
Een overzichtspagina voor vacatures volgt in een van de volgende releases.

 • Afspraken maken en afzeggen

Bij de webformulieren is het (optioneel) mogelijk om gebruik te maken van een formulier om een afspraak te maken. (Dit formulier maakt gebruik van een JCC koppeling).
Het is nu ook mogelijk de afspraak af te zeggen, met een nieuw formulier. Informeer naar de mogelijkheden bij de leverancier.

 • Multisite switcher: automatisch inloggen (redacteuren)

Indien een redacteur toegang heeft tot een subsite via de login van de hoofdsite, wordt deze nu automatisch ingelogd op de subsite zodra deze is ingelogd op de hoofdsite. Er hoeft niet meer geswitcht te worden via de links in de menubalk. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op met de leverancier.

 • Externe login formulieren: DigiD (burgers)

Het is vanaf nu ook mogelijk om een formulier met hogere authenticatielevels in te stellen. Zo is naast ‘basis’ en ‘midden’ nu ook ‘substantieel’ beschikbaar. Ook is ‘hoog’ toegevoegd - deze wordt nog niet ondersteund door DigiD, maar zodra deze functionaliteit is toegevoegd is deze dus ook beschikbaar. Daarnaast wordt het nu ook herkend als je al met een hoger authenticatielevel bent ingelogd. Een burger hoeft dat niet meer in- en uit te loggen om een formulier met een lagere beveiliging in te vullen.

 • Externe login: eHerkenning (ondernemers)

Vanaf deze release heeft DVG ook ondersteuning voor eHerkenning. Er zijn vanaf nu ook tokens beschikbaar die hier mee te maken hebben, zoals het KVK nummer.

Aan de koppeling met eIDAS wordt nog gewerkt. Zodra ook deze beschikbaar is, raden we alle gemeenten aan om deze koppelingen aan te vragen. De aanvraag voor eHerkenning en eIDAS kan vaak gecombineerd worden bij de leverancier.

 • Verbeterde toegankelijkheid

Als de formulier een groep met 'radiobuttons' bevat, krijgt deze de rol 'radiogroup' toebedeeld.

Bugfixes en verbeteringen

 • Zoekresultaten

Deze worden weergegeven zonder vreemde woorden of afbreking van woorden.

 • BSN veld

In een webformulier wordt bij een BSN veld eerst gecontroleerd of er cijfers of letters zijn ingevoerd. Als er alleen cijfers zijn ingevoerd vindt er een 'elfproef' plaats op het veld.

 • Betaaloptie webformulieren

De betaalmodule is verbeterd. Als de gebruiker tijdens of na de betaling het scherm van zijn bank of van Ingenico sluit en niet terugkomt op de website van de gemeente, dan wordt de betaling alsnog gecheckt en in het 'webformulier betalingsoverzicht'. Na enige tijd (een paar uur of langer) wordt de status op 'gelukt' of 'afgebroken gezet'.
:!: Update 17-01-22: Let op: de e-mail handler moet onder de handler voor betalen staan bij de instellingen van het webformulier

 • Verbeteringen DataB

Na inloggen met DigiD op de pagina waar DataB is ingesloten, wordt het documentenoverzicht getoond.

 • 403/404 pagina's

De 403 en 404 pagina’s worden niet meer overschreven bij een deploy.


dvg 0.99.1 - 20 oktober 2021

Update: 25-11-2021

Er zitten in deze release twee bugs die worden opgelost in de volgende release:

 • Bij het toevoegen van een element aan een webform is de tekst “Element toevoegen” bijna onleesbaar. Bij een 'mouse over' is de tekst wel leesbaar.
 • Als een element is toegevoegd zijn de selectievlakjes verkeerd uitgelijnd.

Nieuwe functionaliteit:

 • Drupal core heeft een update gehad van Drupal 8 naar Drupal 9. Deze update is noodzakelijk omdat Drupal 8 binnenkort security updates niet meer ondersteund. De layout van het CMS (bij het bewerken van de inhoud) is iets gewijzigd door de update.
 • Groepen met verantwoordelijkheid gebieden: Hiermee is het mogelijk om gebruikers toe te voegen aan een groep, die bepaalde content mag bewerken en toevoegen. Content buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de groep is niet bewerkbaar. Bijvoorbeeld: een gebruiker met de rol taak-editor kan alleen voor Burgerzaken content bewerken/toevoegen, maar niet voor Ondernemers.

Verbeteringen:

 • In het media overzicht (Ga naar Inhoud→ Media) wordt geteld hoe vaak een afbeelding in gebruik is. Als er op de 'teller' wordt geklikt, is te zien waar het bestand in gebruik is.
  Bij de vorige release werden de afbeeldingen meerdere keren in het Media overzicht weergegeven.
  Let op: er wordt géén waarschuwing gegeven bij het weggooien van een bestand, als het in gebruik is. Eens per uur kijkt het systeem of er aanpassingen zijn geweest in het gebruik van media. De 'teller' en het overzicht worden dan ververst.

dvg 0.98.1 - 01 oktober 2021

 • Een editor kan nu bij 'Media' zien of een bestand in gebruik is, op hoeveel pagina's en op welke pagina’s.
  Zo kan makkelijker bepaald worden of een afbeelding, bestand of video verwijderd mag worden.
  NB: momenteel worden bestanden in de media bibliotheek gedupliceerd. Bij de volgende release zal dit zijn opgelost.
 • Aan de zwarte Menubalk is een zoekveld toegevoegd. Dit maakt het eenvoudiger om instellingen en functionaliteit te vinden.
 • Het is mogelijk een pdf versie van een webform-inzending mee te laten sturen bij het STUF-ZKN bericht als naslagwerk.
 • Alle externe links worden vanaf nu geopend in hetzelfde tabblad, omdat dit het advies is vanuit toegankelijkheid. Als u het mogelijk wilt maken om alle externe links altijd een nieuw tabblad te laten openen, kunt u deze wijziging aanvragen bij de leverancier.
 • Er zijn aanpassingen gedaan aan de module met de zoekfunctie, ter voorbereiding van een Drupal update in de nabije toekomst.
 • Bij de zoek resultaten worden nu ook de profiel en evenementpagina's geïndexeerd.
 • Bij de overzicht pagina's voor nieuws en evenementen is bij de 'opties' een 'Vastgeplakt (sticky)' veld toegevoegd. Hiermee kunnen bepaalde nieuws en evenement publicaties bovenaan de lijst met publicaties geplaatst worden.

dvg 0.97.4 - 14 september 2021

Opgeloste bug:

Bestanden die per mail meegestuurd werden (via een webformulier) konden niet worden geopend vanwege een te zware versleuteling. (Bij de resultaten van het webform waren ze wel bereikbaar)

dvg 0.97.3 - 10 september 2021

Opgeloste bug:
Een verplicht postcodeveld gaf een foutmelding, ook als het postcodeveld correct ingevuld was.

dvg 0.97.0 - 03 september 2021

Nieuwe functionaliteit:

 • Voor editors is het nu mogelijk media een categorie mee te geven en daarop te filteren. Het ordenen van veel media in de CMS wordt hiermee makkelijker.

Verbeteringen:

 • Het toevoegen van een link in een stuk tekst met de tekst editor: Naast het node nummer is nu ook de alias van de pagina te zien bij het plaatsten van een link.
 • Het vervangen van een (header/hero) afbeelding is weer meteen zichtbaar.
 • Er zijn diverse aanpassingen gemaakt voor de Content Security Policy (CSP). Een goed afgestelde CSP kan diverse aanvallen en kwetsbaarheden voorkomen.
 • Email adressen in webformulieren worden gevalideerd op de correcte structuur van het e-mail adres en geldigheid van een domein.
 • Verbeteringen aan de RSS feeds voor evenementen en nieuws: De correcte url's worden weergegeven, een korte samenvatting ven de afbeeldingsnaam.
 • Er kan gekozen worden om een verborgen veld tevens niet zichtbaar te laten zijn bij de voorbeeldweergave voor inzenden van een formulier.

Verbeteringen van optionele functionaliteit:

 • Het is mogelijk om de obi-chatbot in te stellen op de website (deze optie is op aanvraag in te stellen bij de leverancier).
 • Inloggen met Two Factor Authentication is nu mogelijk. Hierbij is het voor functioneel beheerders verplicht om met 'TFA' in te loggen. Deze optie is op aanvraag in te stellen bij de leverancier.
 • De afval kalender: aanpassingen die gemaakt worden bij de opties en settings zijn meteen zichtbaar. Bijvoorbeeld: de iconen in de kalender, en het aantal te tonen maanden.

Verbeteringen betreffende toegankelijkheid:

 • Sneltoetsen voor Youtube video's zijn uitgeschakeld wanneer men met de tab-toets naar de video navigeert. Deze aanpassing was wenselijk vanwege toegankelijkheid.
 • De pagina met zoekresultaten heeft nu een broodkruimelpad.
 • Aanpassingen aan pagina met zoekresultaten, voor voorleessoftware.
 • Bij social media iconen wordt de naam van de gemeente door voorleessoftware opgelezen, zonder dat deze zichtbaar is.

dvg 0.96.4 - 17 augustus 2021

Kleine verbetering:

 • Webfom handlers zijn verbeterd, voor onder andere betaalformulieren.

dvg 0.96.3 - 16 augustus 2021

 • De laatste Drupal security update.
 • Een update voor de encryptie van webformulieren.

dvg 0.96 - 27 Juli 2021

Nieuw:

Kleine verbeteringen:

 • De zoekfunctie functioneert nu stabieler bij veel inhoud met grote bijlagen.
 • De zoekfunctie geeft betere zoekresultaten terug bij ingeven van deelwoorden en vervoegingen.

Opgeloste bugs:

 • De hiërarchie van de koppen in tekst-en-afbeelding paragrafen wordt automatisch aangepast afhankelijk van waar de paragraaf is geplaatst
 • De DigiD timer telt nu correct af, ook na 3 minuten
 • Scripts van externe diensten zoals matomo of chatfunctionaliteit werden onder bepaalde omstandigheden geblokkeerd
 • Er worden geen technische foutmeldingen meer getoond op overzichtspagina's wanneer je ingelogd bent

dvg 0.95 - 13 Juli 2021

Nieuw:

 • Readspeaker leest niet langer verborgen tekst voor die niet voorgelezen zou moeten worden
 • Het is nu mogelijk om de titel van de Bijlageparagraaf aan of uit te zetten
 • Het is nu mogelijk om herbruikbare inhoud als paragraaf toe te voegen aan inhoud
 • Het is nu mogelijk om media in bulk te uploaden
 • Het is nu mogelijk om bestanden uit DataB in te zien wanneer je inlogt met een authenticatiemiddel zoals DigiD

Kleine verbeteringen:

 • Er is een maximum grootte van 10mb voor het indexeren van bestanden.
 • Bijlagen bevatten nu revisie informatie

Opgeloste bugs:

 • Testaccounts worden nu altijd geblokkeerd na periode van inactiviteit, totdat deze geactiveerd worden

dvg 0.94 - 28 Juni 2021

Nieuw:

Kleine verbeteringen:

 • Het is nu mogelijk (op aanvraag) de hoeveelheid uitgelichte toptaken aan te laten passen
 • Gebruikers worden uitgelogd na het sluiten van alle browserschermen

Opgeloste bugs:

 • Ingelogde gebruikers (DigiD, LDAP-gebruikers zonder accounts) kunnen niet langer naar hun /user pagina navigeren
 • Gebruikers die inloggen met LDAP behouden hun rollen die in hun bestaande drupal-account zijn toegewezen
 • Het woord “Node” is niet langer te zien in het kruimelpad op de bevestigingspagina bij webformulieren

dvg 0.93 - 11 Juni 2021

Nieuw:

 • Ondersteuning voor Authenticatie en automatisch inloggen middels active directory / LDAP
 • Geuploade bestanden worden standaard op virussen gescand
 • Ondersteuning voor Obichat

Kleine verbeteringen:

 • Het broodkruimelpad bevat nu correcte paden in combinatie met profielen en profielgroepen
 • Het is niet langer afleidbaar uit de meldingen bij het inlogformulier of een gebruiker wel of niet bestaat
 • Meta-Generator tag is niet langer aanwezig zodat de Drupal versie minder eenvoudig kan worden afgeleid uit de pagina bron
 • Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van een link naar een interne pagina eenvoudig bestaande inhoud op te zoeken en de gewenste doelpagina te selecteren

Opgeloste bugs:

 • De standaard waarden voor de Product- en Dienstencatalogus worden niet ongewenst aangepast bij het uitrollen van updates
 • De productcatalogus kan weer overweg met een ampersand in de titel
 • De url bij de linkbutton in webformulieren werd soms niet opgeslagen
 • Er zijn niet langer onverwerkte tokens in StUF-berichten te vinden

dvg 0.92 - 1 Juni 2021

Nieuw:

 • Zeeland Veilig regiobanner ondersteuning

Kleine verbeteringen:

 • CSP headers zijn geïmplementeerd zodat ongeautoriseerde scripts niet worden uitgevoerd
 • BSN en KVK nummers zijn beschikbaar voor gebruik in prefill-services
 • Profiel-editor/publisher en Profielgroep-editor/publisher zijn samengevoegd in de profiel-editor/publisher rol
 • Het is verplicht om minimaal één profiel bij profielgroepen in te vullen.

Opgeloste bugs:

 • Foutmelding en missende vertaling bij Webform Payment
 • Validatiemeldingen in webformulieren zijn duidelijker aanwezig

dvg 0.91 - 20 Mei 2021

Kleine verbeteringen:

 • Unieke referentiecode voor de StUF-zkn call naar One-Gov
 • Afhandeling foutmeldingen in combinatie met JCC-afspraken

Opgeloste bugs:

 • Ongepubliceerde inhoud verschijnt niet langer in de zoekresultaten
 • Volgorde van velden in webformulieren zijn weer aanpasbaar

dvg 0.90 - 30 April 2021

Nieuw:

 • Stopform Functionaliteit - Het is nu mogelijk om een gebruiker met een knop door te verwijzen naar een ander formulier/pagina, en verder invullen/inzenden van een formulier onmogelijk te maken.
 • SiteImprove rol - Functioneel Beheerders kunnen nu de siteimprove rol uitdelen in combinatie met bestaande rollen.
 • Het is nu mogelijk om afbeeldingen in originele hoogte/breedte verhoudingen in de inhoud te plaatsen

dvg 0.89 - 16 April 2021

Nieuw:

 • Voorinvullingformulieren: Het is nu mogelijk om informatie met betrekking tot de gezinssituatie, of informatie uit de KVK automatisch in te laten vullen
 • Zaaksysteem: ondersteuning voor StUF-ZKN (ZS-DMS) OneGov

Kleine verbeteringen:

 • Uitlijning van de paragraafknoppen is verbeterd
 • Afspraak maken via webformulieren: Het is nu mogelijk om afsprakenformulieren met JCC koppeling aan te maken

Opgeloste bugs:

 • Er wordt nu altijd doorverwezen naar “clean urls”. index.php komt daarmee niet langer voor in rapportages van (o.a.) siteimprove
 • Zoeken: de alternatieve zoekwoorden en boost zoekwoorden worden niet langer getoond in de zoekrestulaten

dvg 0.88 - 9 April 2021

Nieuw:

 • Nieuw content-type profielgroep
 • Nieuw content-type profiel
 • Nieuwe rollen: Profiel-editor en Profiel-publisher
 • Bulkacties: het is nu mogelijk om in bulk inhoud te depubliceren, publiceren, en te archiveren
 • Afvalkalender: het is nu mogelijk om het aantal weer te geven maanden aan te passen
 • Metadata - NoIndex: het is nu mogelijk om inhoud uit te sluiten van interne en zoekresultaten
 • Metadata - meta-description: het is nu mogelijk om de korte samenvatting als meta-description in te zetten middels een vinkje op het zoeken-tabblad
 • Privacy: Gebruikersgegevens worden automatisch geanonimiseerd en opgeschoond
 • Privacy: Inzendingen worden automatisch opgeschoond (standaard 90 dagen). Webform editors kunnen dit aanpassen
 • Readspeaker Docreader: Het is mogelijk om een voorleesknop bij bijlagen te tonen, waarmee het is mogelijk om bijlagen voor te laten lezen
 • HTML mails: Mails worden nu uitgestuurd in HTML met logo en kleurstelling van de website

Opgeloste bugs:

 • Tekstvelden gebruiken nu enkel het juiste tekstformaat

dvg 0.87 - 26 maart 2021

Nieuw:

 • Het is mogelijk om in te loggen met DigiD wanneer dit vereist is voor een formulier.

dvg 0.86 - 19 maart 2021

Nieuw:

 • Er is een Afvalbeheerdersrol die enkel de afvalkalender kan bijhouden en configureren
 • Er is een nieuwe rol: “Banner Editor” om de notificatiebanner functionaleit te beheren
 • Het is mogelijk om de afvalkalender af te drukken en in pdf te downloaden.

Opgeloste bugs:

 • Betalingen werden aangemaakt met dezelfde ordernummers
 • Het is nu mogelijk om links bij notificatieblokken leeg te laten zonder foutmelding

dvg 0.85 - 19-02-2021

Nieuw:

 • Het is mogelijk om te betalen bij het indienen van webformulieren.
 • Het is mogelijk om Ingenico in te stellen als Payment Service Provider (PSP).
 • Het is mogelijk om de ophaaldata in ICAL te downloaden zodat deze eenvoudig in een digitale agenda gezet kunnen worden
 • Het is nu mogelijk evenementen aan te maken en in een overzicht te tonen
 • Er is een “Event Editor” en “Event Publisher” rol die redactionele taken met betrekking tot evenementen uit kunnen voeren
 • Het is nu mogelijk om notificatiebanners en crisisbanners aan te maken en te tonen
 • Het is voor systeembeheerders makkelijker om het insluiten van inhoud(iframes) per domein toe te staan
 • Externe links zijn nu voorzien van een icoon zodat bezoekers direct zien dat deze naar een andere website leidt
 • Het inhoudsoverzicht bevat nu een kolom waarin wordt aangegeven wie de inhoud het laatst heeft aangepast
 • Het is mogelijk om toegestane bestandstypes te definiëren bij upload-velden binnen de webformulieren
 • Diverse toegankelijheidsverbeteringen

Kleine verbeteringen:

 • De Afvalkalender wordt nu in batches geïmporteerd zodat deze geen fouten geeft bij grote bestanden

Opgeloste bugs:

 • In het menu geplaatste pagina's worden zonder vertraging zichtbaar in het menu
 • Ongepubliceerde inhoud komt niet langer voor in de zoekresultaten
 • De laatste importdatum en status van de afvalkalender wordt bijgehouden

dvg 0.84 - 18-01-2021

Nieuw:

 • Varnish configuratie is toegevoegd zodat de varnish-caching applicatie een signaal krijgt vanuit drupal om de cache te verversen, wanneer een onderdeel van de website is aangepast.
 • Verbeteringen aan het installatieprofiel zodat nieuwe installaties voorspoediger gaan met de juiste instellingen
 • Eerste implementatie DVG Authentication, ten behoeve van SSO en DigiD/eHerkenning/eIDAS

dvg 0.83 - 4-01-2021

Nieuw:

 • Verbetering van Call to Action url validatie voor telefoonnummers en emailadressen.
 • Call to actions in CTA-blok zijn nu optioneel.
 • Verbeteringen aan de webformsconfiguratie
  • Tabel elementen zijn niet meer beschikbaar.
  • Form editors kunnen nu de positie van veldtitels aanpassen.
  • Permissies herzien zodat functional administrators geen irrelevante of risicovolle aanpassingen kunnen doen.
  • Gender Neutrale keuze opties bij keuzeopties voor Geslacht.
 • Afvalkalender
 • Diverse vertalingen
dvgem/changelog.txt · Laatst gewijzigd: 03/03/2022 16:48 door Mirjam Broekema