Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dvgem:content_typen:taak

overgezet naar https://community.drupalvoorgemeenten.nl/t/uitleg-van-een-taak-pagina/204

De Taak pagina

Een “taak” is iets dat de inwoner wil of moet doen op de website. Op de homepage staan de belangrijkste taken waar een inwoner de gemeente voor nodig heeft. Dit is de toptaken pagina.

De taakpagina heeft een belangrijk verschil ten opzichte van andere soorten pagina's:
Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS)
. Dit is informatie die bij een taak gekoppeld moet worden om door de overheid goed opgenomen te kunnen worden in de productcatalogus van Overheid.nl

In Drupal voor Gemeenten zorgen we er voor dat de inwoner snel de juiste actie kan ondernemen. Op een taakpagina wordt dan ook gebruik gemaakt van een 'call to action':

 • Je regelt het online
 • Je maakt online een afspraak
 • Je belt de gemeente op
 • Je wordt doorverwezen naar een andere website of organisatie

Einddoel: Je bent volledig geïnformeerd en hebt gevonden wat je zocht.
Meer informatie over Toptaken: logica en beheer.

De opbouw van een taak pagina bestaat uit:

 • Basisinformatie
 • Inhoud
 • Gerelateerde inhoud
 • Opties
 • OWMS

Basis informatie

Onder het tabblad basisinfo kan algemene informatie als de titel worden ingevuld. Dit werkt hetzelfde als bij de basispagina:

 • Titel: beschrijving van het onderwerp van de pagina in enkele woorden. Dit vormt ook de basis voor de url van de pagina.
 • Korte samenvatting: Een korte beschrijving van de pagina. Wordt gebruikt voor compacte weergaven van deze pagina.
 • Hoofdafbeelding: De hoofdafbeelding van deze pagina. Afhankelijk van design wordt het getoond op de pagina zelf, en in compacte weergaven van de pagina.
 • Hoofdicoon: Het icoon dat getoond wordt als voor een menupagina de super toptaken aan staan.
 • Huidige status: hier ziet u of de pagina is gepubliceerd is, of in afwachting van vervolgstappen


Inhoud

 • Inleidende samenvatting: de tekst die als eerste wordt getoond op de hoofdpagina.
 • Oproep tot actie: specifiek content type voor de taak pagina. Een oproep tot actie gebruik je enkel voor een CTA (Call to Action):een instructie, telefoonnummer, of een knop naar een formulier.
 • Sectie: een specifiek content type voor de taak pagina. Net als bij de (basis) pagina, is hier tekst, afbeelding, video en ander inhoud toe te voegen aan de pagina.


De Oproep tot Actie (CTA) knop

Een Instructie, knop of telefoon toevoegen.

 • Een instructie voegt een stuk tekst toe, die uitgelicht weergegeven wordt op de pagina.

 • Een knop toevoegen om iets aan te vragen, te melden of een afspraak te maken:

Vul eerst de link in, daarna worden de labels voor de knop zichtbaar.

* Een telefoonnummer toe voegen: Vul eerst de url in, of 'Tel:' gevolgd door het nummer. Daarna wordt de knop zichtbaar.

Voorbeeld:

Gerelateerde inhoud

Hier voegt u een interne of externe link toe aan de pagina, die in een apart blokje op de pagina wordt getoond.


Zoeken en opvolgen

 • Alternate keywords (zoektermen): Specifieke woorden waarop deze pagina gevonden moet worden in de interne zoekmachine. Dus niet voor Google, maar voor intern zoeken op uw site.
 • Boost keywords (boost zoektermen): Woorden waarop deze pagina belangrijker is dan andere pagina's. Als 10 pagina's gevonden worden voor “Paspoort”, en deze pagina heeft “Paspoort” in dit vak staan, komt deze hoger dan de andere pagina's.

Opties

Als een taakpagina ingebed wordt in een (toptaken)pagina, kunt u hier instellen hoe de toptaak zichtbaar is in deze pagina


OWMS

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. Dit is informatie die bij een taak gekoppeld moet worden om door de overheid goed opgenomen te kunnen worden in de productcatalogus (op \dvg-product-catalog.xml).

Uniforme productnaam: Kies hier de productnaam waar deze taak onder valt.

Doelgroep: Is het product bedoeld voor ondernemers of particulieren?

Autoriteit: Het product moet aan een autoriteit gekoppeld worden. De autoriteiten zijn onderverdeeld in de volgende categoriën:

 • OWMS standaard autoriteit.
 • Gemeente
 • Provincie
 • Waterschap
 • Ministerie
 • GGD
 • Andere organisatie

:!: De optie “OWMS standaard autoriteit” voegt de autoriteit toe die voor de website globaal is ingesteld op /admin/config/dvg/product_catalog.
Normaliter is dit de gewenste keuze.

Een taak toevoegen aan het toptaken menu

Ga naar: Structuur→ Menu's → Toptaken. Voeg de link toe en plaats hem op de juiste plek in de structuur.

Een submenu maken voor toptaken

Een Toptaak wordt rechtstreeks op de homepage geplaatst, zoals hierboven beschreven.
Soms is het overzichtelijker een aantal taken te verzamelen in een submenu.

 • :!: Voor dit submenu wordt géén gebruik gemaakt van het type “taak pagina”, maar van het type “(basis)pagina”.
  Deze pagina kan -op de verplichte velden na- leeg gelaten worden.
  De basispagina wordt op de homepage geplaatst via Structuur→ Menu's→ Toptaken.
  De taakpagina's die zichtbaar moeten zijn op deze pagina, worden onder de basispagina geplaatst in deze structuur.
 • Een taak vormt zelf het einddoel. Alles is duidelijk en indien nodig kan je de laatste stap zetten, een actie : een formulier invullen, telefoonnummer bellen of afspraak maken.

Wanneer maak ik een taak-pagina aan

 1. Wanneer het product in de lijst bij OWMS 'uniforme productnaam' staat.
 2. Wanneer de pagina het einddoel is van de gebruiker, en/of er gevraagd wordt om een actie om een doel te bereiken:
  1. Je maakt online een afspraak
  2. Je belt de gemeente op
  3. Je wordt doorverwezen naar een andere website of organisatie
  4. Je bent volledig geïnformeerd en hebt gevonden wat je zocht.
 3. Wanner het voor u als organisatie wenselijk is dat de pagina als product of dienst bij Overheid.nl geindexeerd wordt.
dvgem/content_typen/taak.txt · Laatst gewijzigd: 27/05/2022 10:23 door Koen Holman