Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dvgem:content_typen:webformulier:e-mailbevestigingen

Artikel overgezet in https://community.drupalvoorgemeenten.nl/t/e-mail-bevestigingen-instellen-voor-het-verzenden-van-formulieren/152

E-mail bevestigingen instellen voor het verzenden van formulieren

Over het algemeen moet er als een formulier ingevuld wordt een actie uitgevoerd worden, bijvoorbeeld het verzenden van een formulier. Dit kunnen we instellen bij de formulierinstellingen.

 • Ga eerst naar het formulier via “Structuur → Webforms”.
 • Ga naar “Samenstellen”.
 • Voeg e-mail toe met 'element toevoegen' → e-mail.
  Bij 'titel' vult u bijvoorbeeld in dat er een e-mail adres ingevuld moet worden. Sla de aanpassing op.
  Sla ook het hele formulier op met 'Elementen opslaan'.
 • Om de e-mail instellingen te bewerken, ga naar → Instellingen→ e-mails/handlers.

E-mail instellen formulier

Ga naar: Instellingen→ e-mails/handlers. Klik op 'bewerken'.

 • Titel: waar het formulier voor wordt gebruikt.
 • Naar e-mail: het e-mail adres van de persoon of afdeling binnen de gemeente, die de inzending moet afhandelen. Dit is het 'Aan:'adres.
 • Van wordt automatisch gevuld met de sitenaam.
 • Onderwerp: het onderwerp van de inzending. Dit kan de naam van de gemeente zijn, of 'inzending…formulier'.
 • Om eventueel meegestuurde bijlagen in te voegen bij de e-mail, ga naar 'bijlagen'. Vink → 'bestanden als bijlage bijvoegen'aan.


E-mail bevestiging instellen

 • E-mail titel: het onderwerp van de e-mail, waar de e-mail voor is bedoeld.
 • Verstuur e-mail aan: kies hier voor de optie 'vul een e-mail adres in'. Hier wordt het e-mail adres van de inzender gebruikt.
 • Onderwerp: de omschrijving van de e-mail.

Met deze instellingen krijgt de inzender een kopie van het ingestuurd formulier toe gemaild.


Bestanden meesturen met de formulier inzending

Als er bij het formulier de mogelijkheid zit om een bestand mee te sturen naar de gemeente of burger, en je wil dat deze mee komt met de e-mail?
Dan moet per e-mailhandler aangevinkt worden dat de bijlage meegestuurd moet worden.
Ga naar de e-mailhandler, en klik op 'bewerken'. Helemaal onderaan de opties voor bewerken, zit een vinkje waarmee bestanden toegevoegd worden bij de mail inzending.

dvgem/content_typen/webformulier/e-mailbevestigingen.txt · Laatst gewijzigd: 20/04/2022 14:46 door Koen Holman