Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dvgem:content_typen:webformulier:webformulier_handlers

Artikel overgezet naar https://community.drupalvoorgemeenten.nl/t/wat-zijn-webform-handlers-en-hoe-voeg-ik-deze-toe/140

Uitleg handlers

Met een handler kan bijvoorbeeld een betaalfunctie toegevoegd worden aan een formulier (webform), of een authenticatie methode, en koppelingen met andere systemen (zoals een zaaksysteem). Met de de instellingen bij de e-mail handler, wordt het formulier naar een specifieke afdeling of persoon binnen de organisatie verzonden.

Overzicht handlers

 • Authenticatie → DigiD, eHerkenning, eIDAS
 • Webformulier betalingen (ogone)
 • Remote post
 • StUF
 • Topdesk/Melddesk
 • Afspraak maken
 • Afspraak annuleren
 • E-mail toevoegen

Toevoegen handler

Ga naar het webform via Structuur→ webformulieren. Ga naar de optie ‘samenstellen’’ van het formulier. Ga naar de opties Instellingen→ “E-mails/Handlers” Klik op “E-mail toevoegen” of “Handler toevoegen”.

Volgorde van handlers:

Als u een authenticatie handler gebruikt, zet deze dan bovenaan in de lijst met gebruikte handlers.

Een betaaloptie kan het beste geplaatst worden vóór een StUF handler en een e-mail handler. Daarmee weet u zeker dat de betaling is afgerond voor het formulier wordt ingeschoten of de email wordt verzonden.

E-mail handlers zijn handig om een bevestiging te ontvangen of te versturen. U kan zoveel e-mail handlers toevoegen als u wilt. Bijvoorbeeld een mail naar de afdeling bij de gemeente, en een mail naar de burger.

De e-mail handler plaatst u als laatste in de lijst van handlers.

Toelichting handlers

 • Authenticatie → DigiD, eherkenning, eIDAS

Via de DvG authentication module is het mogelijk om meerdere externe authenticatiemethoden toe te voegen aan Drupal voor Gemeenten. Bij DvG > External services > Authentication > Authentication providers de mogelijkheid om een DigiD authentication provider in te stellen. Dit kan niet gedaan worden door de gemeente zelf.

 • Webformulier betalingen

Dit is een handler waarmee betalingen ingesteld kunnen worden, door middel van ingenico. Ingenico ePayments (voorheen ook bekend onder de naam Ogone Payments) ondersteunt als payment provider verschillende internetkassa's.

 • Remote Post

Hiermee kan een formulier verzonden worden naar een externe applicatie. Let wel op: de afhandeling van het formulier gebeurt dan door de externe applicatie, en niet door Drupal. De inzendingen worden niet in Drupal opgeslagen, en het formulier kan niet meerdere stappen bevatten.

 • StUF

StUF: De Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) is een berichtenstandaard en bevat de afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld.

StUF-BG: StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties.
DvG toepassing: Deze service wordt gebruikt om op basis van een BSN van de gebruiker persoonsgegevens op te halen uit het gegevensmagazijn van de gemeente die bijvoorbeeld weer gebruikt kunnen worden om formulieren vooraf in te vullen. De authenticatie handler is vereist om het BSN van de gebruiker op te halen waarvoor de gegevens opgehaald worden.
StUF-ZKN: StUF Zaken (STUF-ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ 1.0).
STUF-ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF-BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. DvG toepassing: Door een StUF-ZKN handler te koppelen aan een formulier, kunnen formulier gegevens van gebruikers vanuit de website worden ingeschoten in het zaaksysteem van de gemeente. Er zijn onder andere koppelingen gerealiseerd met Eljakim, Join, OneGov, Saturn en Simple Simon.

 • Topdesk/Melddesk

Topdesk en Melddesk zijn handlers die koppelen met het ticket systeem Topdesk of Melddesk.

 • Afspraak maken en Afspraak annuleren

Een afsprakenformulier koppelt met een afsprakensysteem. De formulieren voor afspraken maken en afzeggen, kunnen in het CMS aangemaakt worden. Er zijn op het moment van schrijven koppelingen met het afspraken-systeem van JCC.

 • E-mail

De E-mail bevestiging: Het is mogelijk een e-mail bevestiging te verzenden naar een vast adres, bijvoorbeeld een afdeling binnen de gemeente. Daarnaast kan je een e-mail verzenden naar een adres dat ingevuld is in het formulier in een e-mail veld. Stel bij het “Aan”-veld in waar de e-mail naartoe verzonden moet worden. Bij een e-mail bevestiging aan de gemeenten EN aan de burger, stelt u twee e-mail handlers in. :!: Let op: de aflevering van e-mails is niet altijd even betrouwbaar, en de inhoud van e-mails is niet veilig. Het is dus in principe niet verstandig om zaken als een BSN-nummer op te nemen in een e-mail bericht. Als er bijlagen toegevoegd worden, houd er dan rekening mee dat de grootte van de bijlagen in totaal niet te groot wordt. Veel providers weigeren mail die groter is dan 25 of 30mb.

dvgem/content_typen/webformulier/webformulier_handlers.txt · Laatst gewijzigd: 20/04/2022 14:15 door Koen Holman