Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dvgem:handleiding:afvalkalender

overgezet naar https://community.drupalvoorgemeenten.nl/t/uitleg-afvalkalender/279

Afvalkalender

Met deze functionaliteit kan een afvalkalender weergegeven worden op de website. Een gebruiker kan zijn of haar postcode invullen en ziet dan wanneer de verschillende afvaltypen opgehaald worden. Deze kalender kan ook gedownload worden, in een agenda geplaatst als afspraken, of geprint worden. De postcode die een burger invult wordt op de lokale computer onthouden.

Het is ook mogelijk om een verzoek om afval op te halen in te schieten.

De standaard url voor de kalender is: /mijn-afvalkalender Als een postcode bekend is uit cookie of formulier wordt de url: /mijn-afvalkalender/[POSTCODE]/[NUMMER], bv /mijn-afvalkalender/4921MA/2

Waar dient het voor?

Burgers informeren wanneer ze afval aan de gemeente aan kunnen leveren.

Afvaltypen per dag bestand

Het Afval gegevens bestand moet in ieder geval de volgende kolommen bevatten:

 • Datum LET OP: zorg dat de juiste notatie gebruikt wordt: “dd/mm/jjjj” of “dd-mm-jjjj”.
 • Per afvaltype een kolom waarin de naam van de route is opgenomen; deze kunnen later gemapt worden naar afvaltypen. Standaard worden de volgende afvaltypen ondersteund:
  • rest
  • bio
  • plastic/pmd
  • paper
  • kerstomen

De waarden in de kolom bevatten de naam van de route, als er op die dag opgehaald dient te worden. Deze route namen kan u zelf verzinnen en zoveel aanmaken als u wil, het is alleen belangrijk dat u dezelfde namen gebruikt in het andere bestand.

 • “Afwijkend” (of Engels: “Different”) (optioneel).
  Deze kolom geeft aan of de betreffende datum afwijkend is van de standaard ophaaldagen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om aan de bezoeker te tonen of het hier gaat om een dag die is verplaatst vanwege een feestdag o.i.d. Als hier “Ja” staat, wordt in de kalender duidelijk aangegeven dat dit een afwijkende ophaaldag is zodat de burger dat goed herkent.

Postcode data bestand

De postal codes data file moet in ieder geval de volgende kolommen bevatten:

 • “Postcode” (of Engels: “Postal code”) bestaande uit 4 cijfers en 2 letters.
 • “Huisnummer begin” (of Engels: “House number start”) mag leeg zijn, of moet numeriek zijn (zonder huisnummer toevoeging)
 • “Huisnummer einde” (of Engels: “House number end”) mag leeg zijn, of moet numeriek zijn (zonder huisnummer toevoeging)
 • “Huisletter begin” (of Engels: “House letter start”) mag leeg zijn, of moet 1 letter zijn
 • “Huisletter einde” (of Engels: “House letter end”) mag leeg zijn, of moet 1 letter zijn
 • “Even/Oneven” (of Engels: “Even/Odd”) mag leeg zijn of gevuld met de waard “even” (NL/EN) of “oneven” (of Engels: “odd”) om aan te geven of de routes alleen gelden voor de even of oneven nummers op deze postcode.
 • “Container” (of Engels: “Container”) geeft aan of er een algemene container aanwezig is voor deze postcode (b.v. voor een appartementencomplex).
 • 1 of meer route kolommen, deze dienen in de titel in ieder geval het woord “route” te bevatten (zowel NL als EN). De rest van de kolom titel is vrij in te vullen. De waarden in deze kolom moeten overeen komen met de route namen die in het trash collection data file zijn opgenomen. Als de route kolom een waarde bevat die niet voor komt in de trash collection data file, dan wordt deze route genegeerd.

Voorbeeld:

Afvalgegevens opslaan

Afvalgegevens moeten worden opgeslagen als CSV voordat ze geupload worden naar de website:

Afvalgegevens importeren

Ga naar DVG > Afvalkalender > Importers en bewerk de gewenste importer

Upload het bestand dat je wil plaatsen. Als er al oude data aanwezig is moet het bestaande bestand verwijderd worden voordat je nieuwe upload. Het is handig om het oude bestand eerst te downloaden zodat je eventueel de oude gegevens terug kunt zetten.

Ga vervolgens terug naar de vorige pagina en ga naar het tabblad “importeren”. Op deze pagina selecteer je de gewenste importer en klik je op importeren.

Instellen van de afvaltypen

Na uploaden van de bestanden is het mogelijk om de afvaltypen te configureren. Standaard krijgen deze een naam op basis van wat in het csv bestand is gedefinieerd. Na uploaden dient voor elk van de afvaltypen een icoontje te worden toegekend, en kan een “burger-vriendelijke” naam worden gegeven aan het afvaltype.

Ook is het mogelijk om aan te geven op welke URL de afvalkalender getoond moet worden en hoeveel maanden getoond moeten worden in het overzicht.

Instellen van ondersteunende features

Tenslotte kunnen ondersteunende features aan en uit worden gezet. Het gaat hierbij om het tonen van een print-knop en het downloaden van een ICAL bestand zodat de kalender geïmporteerd kan worden in een agenda.

dvgem/handleiding/afvalkalender.txt · Laatst gewijzigd: 09/08/2022 11:08 door Koen Holman